Direct geld lenen met crypto als onderpand

De interest die je bij kredietverschaffers moet betalen, wordt onder andere bepaald op basis van de marktrente. Daarnaast speelt ook het risico een belangrijke rol. Een risicovol krediet zal altijd duurder zijn dan een krediet waaraan minder risico’s verbonden zijn. Als het risico te groot is, zal de kredietverschaffer zelfs weigeren om een lening te verschaffen. Om het risico te beperken, is het bijvoorbeeld mogelijk om een hypotheek aan te gaan. Het huis dient dan als onderpand voor de lening. Op een soortgelijke manier is het ook mogelijk om effecten, zoals aandelen of obligaties, als onderpand te gebruiken. En sinds kort kunnen zelfs cryptomunten als onderpand dienen.

Wat zijn cryptomunten?

Een cryptomunt, ook wel eens cryptogeld of cryptocurrency genoemd, is een digitale munteenheid die als alternatief dient voor het reguliere geld. Het aantal cryptomunten is beperkt. Hierdoor treedt er schaarste op en krijgen cryptomunten waarde. En dat in een wereld waar de centrale banken voortdurend geld bijdrukken en er geen schaarste meer lijkt te zijn. De bekendste cryptomunt is ongetwijfeld Bitcoin, waarvan er maximaal 21 miljoen kunnen zijn. Er zijn uiteraard nog heel wat andere cryptomunten waarin gretig wordt geïnvesteerd. Een voorbeeld daarvan is NULS crypto, een cryptomunt die al sinds 2017 bestaat en die de afgelopen tijd veel populairder is geworden.

Geld lenen met een investering als onderpand is niet nieuw

Dat investeringen als onderpand voor een lening kunnen dienen, is zeker niet nieuw. Er bestaan zelfs verschillende standaardkredietformules die het mogelijk maken. Een voorbeeld daarvan is het maatwerkkrediet met effectendekking dat door ABN Amro wordt aangeboden. Hierbij dient de effectenportefeuille als onderpand voor een doorlopend krediet op de betaalrekening, een alternatieve vorm van rood staan. In zo’n effectenportefeuille kunnen zich bijvoorbeeld Bitcoinfutures bevinden. Dit zijn afgeleide financiële producten die door de gevestigde economische waarden worden aangeboden. Het voordeel van het gebruik van een effectenrekening als onderpand is dat het niet nodig is om de effecten te verkopen om een aankoop te financieren. Zo kan je wel nog steeds de vruchten plukken van toekomstige koerswijzigingen.

Geld lenen met cryptomunten als onderpand

Wat wel nieuw is, is dat het sinds kort mogelijk is om cryptomunten rechtstreeks als onderpand te gebruiken. Coinbase heeft bijvoorbeeld eerder al aangekondigd dat het deze mogelijkheid zou aanbieden aan haar Amerikaanse gebruikers. Zij zouden tot een miljoen dollar kunnen lenen aan een rente van ongeveer zeven procent, waarbij de cryptomunten als onderpand dienen. Ook onder meer het Canadese Ledn heeft al aangekondigd soortgelijke plannen te hebben. Hierbij zou een combinatie van cryptomunten en een hypotheek op het vastgoed als onderpand kunnen worden gebruikt voor leningen. Daarvoor heeft het bedrijf recent 60 miljoen euro opgehaald. In de loop van dit jaar zou het de eerste Bitcoinhypotheken willen aanbieden.

Het grote nadeel van deze kredietvormen is vooralsnog de hoge rente. Voor kredietverschaffers blijven cryptomunten heel risicovol. De waarde is erg volatiel en schommelt sterker dan de waarde van bijvoorbeeld Nederlands vastgoed. Vastgoed heeft de afgelopen jaren niet alleen laten zien dat het geen waarde verliest, maar dat de waarde ervan zelfs steeds verder blijft stijgen. Hierdoor leveren klassieke hypotheken, met vastgoed als onderpand, nog steeds gunstigere voorwaarden op.