Kan ik mijn persoonlijke lening en hypotheek samenvoegen?

De persoonlijke lening en hypotheek samenvoegen of benieuwd naar de mogelijkheden op dit gebied? Het is in een aantal gevallen mogelijk om de beide leningen samen te voegen en de kosten van het totale krediet daarmee te drukken. Dat heeft niet te maken met de schuld die in omvang afneemt, maar wel met het feit dat het rentepercentage op een hypotheek over het algemeen lager ligt dan die op een persoonlijke lening.

top 3 persoonlijke leningen

Heb je een persoonlijke lening om een restschuld te financieren en een hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning? Wanneer je aflossingen hebt gedaan op de hypotheek of de waarde van je woning is gestegen kun je die in sommige gevallen samenvoegen.

Voorwaarden vanuit de bank

Houd er rekening mee dat de bank voorwaarden stelt aan het samenvoegen van de persoonlijke lening en de hypotheek. Het is bijvoorbeeld van belang de hoogte van je inkomen voldoende is. Je kunt geld lenen op basis van de hoogte van je inkomen, omdat dit bepaalt welke hoeveelheid geld je beschikbaar hebt en hoe je kunt zorgen voor de betaling van de kosten.

Daarnaast is het voor het samenvoegen van de persoonlijke lening en de hypotheek van groot belang dat de hoogte van je hypotheek in verhouding is tot de waarde van de woning. Een bank mag je een maximaal percentage lenen op basis van de waarde van de woning. Dit heeft de loan-to-value ratio. Pas op het moment dat de waarde van de woning toeneemt is het mogelijk om de hypotheek te verhogen, mits ook het inkomen voldoende hoog is. Het is op die manier mogelijk om de persoonlijke lening en de hypotheek samen te voegen, zodat je de mogelijkheid hebt de totale rentelasten te drukken.

Hypotheekrente was al aftrekbaar

Wil je de persoonlijke lening en de hypotheek samenvoegen om de rente die je betaalt af te kunnen trekken? Het is daarvoor niet per se nodig om de beide leningen samen te voegen. Ook de rente op een persoonlijke lening is aftrekbaar als je aan specifieke voorwaarden voldoet.

Het is van belang dat je de persoonlijke lening gebruikt voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van je eerste eigen woning (het hoofdverblijf). Is er sprake van een restschuld en gebruik je daar de persoonlijke lening voor? In dergelijke gevallen is de rente sinds 29 oktober 2012 aftrekbaar, voor een periode van maximaal 15 jaar.