Kan ik mijn persoonlijke lening vervroegd extra aflossen?

De persoonlijke lening extra aflossen, bijvoorbeeld na een meevaller of op het moment dat je een erfenis ontvangt? Het is een goed idee om leningen die je hebt lopen af te lossen wanneer je daar de mogelijkheid voor hebt. Op die manier voorkom je verdere rentelasten of heb je de kans om de kosten per maand flink omlaag te brengen. Houd er aan de andere kant rekening mee dat het niet automatisch is toegestaan om extra af te lossen, de bank heeft daar immers nadeel van.

top 3 persoonlijke leningen

Voordeel van extra aflossen

Een persoonlijke lening extra aflossen brengt een belangrijk voordeel met zich mee. Je zorgt er daarmee voor dat de hoogte van de schuld afneemt, waardoor je daar minder rente over zal betalen. De totale kosten van een persoonlijke lening volgen uit de combinatie van de hoogte van de rente en de resterende looptijd. De resterende looptijd van een krediet neemt af, waardoor ook de totale kosten die je zal betalen afnemen. Aan de andere kant is het van belang om pas extra af te lossen op een persoonlijke lening wanneer je daar geld voor hebt dat je de komende tijd nergens anders voor nodig zal hebben.

Nadeel voor de geldverstrekker

Houd er rekening mee dat het voordeel dat jij hebt van het extra aflossen van een persoonlijke lening aan de andere kant een nadeel vormt voor de geldverstrekker. Dat heeft te maken met het feit dat die geldverstrekker had gerekend op bepaalde inkomsten, op basis van de rente die je over het uitstaande bedrag zou blijven betalen. Zodra je zorgt voor een extra aflossing neemt het uitstaande bedrag af en zal de geldverstrekker minder renteopbrengsten kunnen incasseren. Het is daarom niet zomaar automatisch toegestaan om extra af te lossen en de persoonlijke lening vervroegd af te lossen.

Voorwaarden voor extra aflossen

Het is verstandig om tijdens het vergelijken van de persoonlijke leningen goed te kijken naar de mogelijkheid om het krediet gedurende de looptijd vervroegd af te lossen. In veel gevallen kun je een deel van het openstaande bedrag extra aflossen, in andere gevallen kun je zonder problemen het gehele bedrag terugbetalen voordat de looptijd voorbij is. Door hier op voorhand goed naar te kijken zorg je voor een flexibel krediet waarmee je kunt omgaan zoals je dat wenst. Je kunt de persoonlijke lening dan extra aflossen, bijvoorbeeld na een bonus of op het moment dat je een andere meevaller hebt.